• /,saiən'tifik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) khoa học; có tính khoa học
  scientific terminology
  thuật ngữ khoa học
  Có kỹ thuật; đòi hỏi kỹ thuật cao
  a scientific boxer
  một võ sĩ quyền anh có kỹ thuật

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khoa học
  centre (ofscientific researches)
  trung tâm nghiên cứu khoa học
  Co-ordinating Scientific Information Centre (CSIC)
  trung tâm thông tin khoa học phối hợp
  General Applied Scientific Laboratories (GASL)
  các phòng thí nghiệm khoa học ứng dụng chung
  Mining Scientific and Technical Research institute
  viện nghiên cứu khoa học và kỹ thuật mỏ
  online scientific computer
  máy tính khoa học trực tuyến
  scientific (an)
  có tính cách khoa học
  Scientific and industrial organizations (ITU-T)
  Các tổ chức khoa học và công nghiệp (ITU-T)
  scientific and technical progress
  tiến bộ khoa học kỹ thuật
  scientific center
  trung tâm khoa học
  scientific compiler
  trình biên dịch khoa học
  scientific computation
  sự tính toán khoa học
  scientific computer
  máy tính khoa học
  scientific computing
  tính toán khoa học
  Scientific Data Systems (SDS)
  các hệ thống số liệu khoa học
  Scientific Experiment Development Programme
  chương trình phát triển thí nghiệm khoa học
  scientific management
  quản lí khoa học
  scientific management of labor
  cơ quan (tổ chức) khoa học lao động
  scientific notation
  biểu diễn khoa học
  scientific notation
  ký hiệu khoa học
  scientific notation
  ký pháp khoa học
  scientific organization of work
  sự tổ chức lao động (có) khoa học
  scientific payload
  gánh có ích khoa học
  scientific processor
  bộ xử lý khoa học
  scientific research institute
  viện nghiên cứu khoa học
  scientific research results
  kết quả nghiên cứu khoa học
  scientific researches
  nghiên cứu khoa học
  scientific system
  hệ thống khoa học
  về khoa học

  Kinh tế

  có tính khoa học
  scientific tariff
  thuế quan có tính khoa học
  hợp khoa học
  thuộc về khoa học
  về mặt khoa học

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  artistic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X