• /dis'kʌvəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khám phá ra, sự tìm ra, sự phát hiện ra
  Phát kiến, điều được khám phá, điều được phát hiện
  Sự để lộ ra (bí mật...)
  Nút mở, nút gỡ (trong một vở kịch...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự khám phá, sự phát minh

  Kỹ thuật chung

  khám phá
  ICP Router Discovery Protocol (IRDP)
  Giao thức khám phá bộ định tuyến ICMP
  Resource Capabilities discovery (RESCAP)
  khám phá các khả năng tài nguyên
  phát hiện
  discovery of petroleum
  phát hiện dầu mỏ
  discovery well
  giếng khoan phát hiện
  evaluation of discovery
  đánh giá về một phát hiện
  Gateway Discovery Protocol (GDP)
  giao thức phát hiện cổng mạng
  oil discovery
  sự phát hiện được dầu
  routing discovery
  sự phát hiện đường truyền
  sự khám phá
  sự phát hiện
  oil discovery
  sự phát hiện được dầu
  routing discovery
  sự phát hiện đường truyền
  sự phát minh
  tìm ra

  Địa chất

  sự phát hiện, sự khám phá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X