• (đổi hướng từ Tranquillized)
  /´træηkwi¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác tranquilize

  'tr“–kwilaiz
  ngoại động từ
  Làm dịu, làm mê (bằng cách dùng thuốc..)
  the tranquillizing effect of gentle music
  hiệu quả làm dịu của tiếng nhạc êm dịu
  Làm cho yên lặng, làm cho yên tĩnh
  Làm cho yên tâm, làm cho vững dạ, trấn an

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X