• /'mju:zik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhạc, âm nhạc
  âm nhạc dân tộc
  o have an ear for music
  Có năng khiếu về âm nhạc
  to set a poem to music
  phổ nhạc một bài thơ
  to study music
  học nhạc
  a music teacher
  thầy dạy nhạc
  Tiếng nhạc; khúc nhạc; bản nhạc
  to be music to somebody's ears
  khiến ai rất hài lòng

  Cấu trúc từ

  to face the music
  (thông tục) dũng cảm chống chọi với tất cả những khó khăn; chịu đựng tất cả những hậu quả của việc mình làm; chịu đựng tất cả những lời phê bình chê trách

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  âm nhạc
  Standard music description language (SMDL)
  ngôn ngữ mô tả âm nhạc tiêu chuẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X