• Hóa học & vật liệu

  tốc độ vận chuyển

  Toán & tin

  tốc độ bit
  tốc độ chuyển
  bit transfer rate
  tốc độ chuyển bit
  character transfer rate
  tốc độ chuyển ký tự
  effective data transfer rate
  tốc độ chuyển dữ liệu hiệu dụng
  tốc độ dòng
  tốc độ dữ liệu

  Kỹ thuật chung

  thời gian truyền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X