• /trænz´litə¸reit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chuyển tự, chuyển chữ (viết các từ, chữ bằng hoặc thành một thứ chữ khác)
  to transliterate Greek place-names into Roman letters
  chuyển tự các địa danh bằng chữ Hy lạp sang chữ La mã

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chuyển chữ
  chuyển chữ, dịch chữ

  Kỹ thuật chung

  chuyển tự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X