• /¸trænzmai´greiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự di cư, sự di trú
  Sự luân hồi (linh hồn)
  Như migration
  Sự đầu thai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X