• /maɪˈgreɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự di trú
  Sự chuyển trường (từ trường đại học này sang trường đại học khác)
  Đoàn người di trú; bầy chim di trú

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự di chú

  Giải thích VN: Là quá trình làm cho các ứng dụng hiện có có thể chạy trên các máy khác nhau hay các hệ điều hành khác nhau.

  Y học

  di cư, di trú, di chuyển

  Kỹ thuật chung

  di trú
  sự chuyển vị
  sự di cư

  Kinh tế

  sự chuyển đổi chỗ
  sự di cư
  sự di cư (ra nước ngoài)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X