• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất có thể chuyển giao được, tính chất có thể truyền được

  Cơ khí & công trình

  khả năng chuyển nước
  hệ số thấm Darcy

  Xây dựng

  khả năng truyền
  acoustic transmissibility
  khả năng truyền âm
  coefficient (oftransmissibility)
  hệ số về khả năng truyền
  độ truyền động
  absolute transmissibility
  độ truyền động tuyệt đối
  relative transmissibility
  độ truyền động tương đối

  Điện lạnh

  tính truyền được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X