• Kỹ thuật chung

  kênh
  đường dẫn
  đường trục
  đường truyền
  data transmission path
  đường truyền dữ liệu
  transmission path delay
  độ trễ đường truyền
  transmission path delay
  trễ đường truyền
  transmission path delay
  trễ đường truyền dẫn
  Transmission Path Endpoint (TPE)
  điểm đầu cuối của đường truyền dẫn
  đường truyền chính
  đường truyền dẫn
  transmission path delay
  trễ đường truyền dẫn
  Transmission Path Endpoint (TPE)
  điểm đầu cuối của đường truyền dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X