• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  điểm đầu nút

  Kỹ thuật chung

  điểm cuối
  Connection Endpoint (CEP)
  điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint Identifier (CEI)
  phân tử nhận dạng điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint Identifier (CEPI)
  phân tử nhận dạng điểm cuối kết nối
  Connection Endpoint Suffix (CES)
  hậu tố điểm cuối kết nối
  Presentation Connection Endpoint (PCE)
  điểm cuối kết nối trình diễn
  Terminal Endpoint Identifier (LAPD) (TEI)
  bộ nhận dạng điểm cuối của thiết bị đầu cuối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X