• /´trænz¸ouʃi´ænik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bên kia đại dương
  transoceanic colonies
  những thuộc địa bên kia đại dương
  Vượt đại dương, qua đại dương
  the transoceanic migration of birds
  chuyến di cư vượt đại dương của những con chim

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  viễn dương
  vượt đại dương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X