• (đổi hướng từ Colonies)
  /´kɔləni/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuộc địa

  =

  Kiều dân; khu kiều dân; khu (những người cùng nghề)
  (động vật học) bầy, đàn, tập đoàn
  a colony of ants
  đàn kiến
  (thực vật học) khóm, cụm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thuộc địa

  Y học

  cụm khuẩn

  Kỹ thuật chung

  quần tộc

  Kinh tế

  cụm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X