• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác tranship

  Động từ

  Chuyển tàu, chuyển từ tàu này sang tàu khác

  Danh từ

  Sự chuyển tàu, sự sang tàu

  Hình Thái Từ

  Giao thông & vận tải

  sang tàu

  Kỹ thuật chung

  chuyển tải
  transship facilities
  phương tiện chuyển tải

  Kinh tế

  chuyển sang tàu khác (hành khách, hàng hóa...)
  chuyển tải
  chuyển vận, sang tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X