• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Cách viết khác transship

  Danh từ

  Sự chuyển tàu, sự sang tàu

  Hóa học & vật liệu

  sự sang tải (đường thủy)

  Xây dựng

  sự chuyển hành khách
  sự chuyển vật liệu

  Kỹ thuật chung

  sự chuyển tải

  Kinh tế

  chuyển tàu, chuyển sang tàu khác
  sự chuyển vận, chuyển tải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X