• /tri´pæn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mưu mẹo, cạm bẫy
  Người dùng mưu mẹo để dụ dỗ

  Ngoại động từ

  Dụ, dụ dỗ
  to trepan someone into doing something
  dụ dỗ ai làm việc gì
  Lừa vào bẫy

  Danh từ

  (y học) cái khoan xương sọ (như) trephine
  (kỹ thuật) công trình khoan dùng để khoan một hầm mỏ

  Ngoại động từ

  (y học) khoan (xương sọ) (như) trephine

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  búa khoan
  choòng
  khoan lấy lõi
  mũi khoan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X