• Cơ khí & công trình

  tải trọng thử (khi thí nghiệm)

  Xây dựng

  tải trọng thử
  test of soil by trial load
  sự thí nghiệm đất chịu tải trọng thử
  trial load method
  phương pháp tải trọng thử
  tải trọng thử nghiệm

  Kỹ thuật chung

  tải trọng thí nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X