• /´trikinis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất đòi hỏi khéo léo, tính chất đòi hỏi tinh tế (công việc..)
  Tính quỷ quyệt, tính gian xảo, tính thủ đoạn
  Tính chất phức tạp, tính chất rắc rối (công việc...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X