• /dis´ɔnisti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính không lương thiện, tính bất lương
  Tính không thành thật, tính không trung thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X