• (đổi hướng từ Trigging)
  /trig/

  Cơ - Điện tử

  Guốc hãm, guốc phanh, (v) hãm, chèn

  Xây dựng

  guốc hãm, guốc phanh, hãm (xe), chèn

  Thông dụng

  Tính từ
  Chỉnh tề, bảnh bao
  a trig man
  một người ăn mặc bảnh bao
  Gọn gàng
  a trig room
  một căn phòng gọn gàng
  Ngoại động từ
  ( (thường) + out) thắng bộ (cho ai)
  ( (thường) + up) sắp xếp gọn gàng
  Danh từ
  Cái chèn (bánh xe)
  Ngoại động từ
  Chèn (bánh xe)
  Danh từ
  (ngôn ngữ nhà trường) (viết tắt) của trigonometry
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X