• /traɪˈʌmvərɪt , traɪˈʌmvəˌreɪt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (sử học) chế độ tam hùng, chế độ tam đầu chế (nhóm cầm quyền gồm ba người)
  Chính phủ, ban lãnh đạo có ba người

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X