• /´traiæd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhóm ba người, bộ ba
  ( Triad) Hội Tam Hoàng (tổ chức bí mật của người Hoa dính líu đến hoạt động tội phạm)
  (hoá học) nguyên tố hoá trị ba
  (âm nhạc) ba nốt nhạc trong hợp âm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bộ ba, nhóm ba

  Kỹ thuật chung

  bộ ba
  hóa trị ba
  nhóm ba

  Kinh tế

  bộ ba
  trắc nghiệm tam giác

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X