• /'trip(ә)l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có ba cái, gồm ba phần
  Triple Alliance
  đồng minh ba nước
  triple time
  (âm nhạc) nhịp ba
  Gấp ba, ba lần nhiều hơn
  a triple murderer
  một kẻ ba lần giết người

  Danh từ

  Bộ ba
  Số gấp ba

  Động từ

  Nhân ba, tăng lên gấp ba
  to triple the income
  tăng thu nhập lên ba lần
  the output tripled
  sản lượng tăng gấp ba

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ba lần, gấp ba, nhân ba

  Toán & tin

  bội ba
  triple of conjugate harmonic funcions
  bộ ba của các hàm điều hoà liên tục

  Xây dựng

  gấp 3

  Điện lạnh

  ba (lần)

  Kỹ thuật chung

  hóa trị ba
  gấp ba
  ba cấu tử
  ba lần
  ba nguyên tố
  ba phần
  bậc ba

  Kinh tế

  bộ ba
  suất ba

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X