• (đổi hướng từ Trivialized)
  /´triviə¸laiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác trivialise

  Ngoại động từ

  Tầm thường hoá, làm cho (một vấn đề, đối tượng..) có vẻ tầm thường
  too many films trivialize violence
  quá nhiều bộ phim đã tầm thường hoá bạo lực

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X