• /tu:/

  Thông dụng

  Phó từ

  Thêm vào; cũng; quá
  I've been to Paris too
  Cả tôi cũng đến Paris (tức là thêm vào cùng với những người khác)
  he plays the guitar and sing too
  anh ấy chơi đàn ghi ta và cả hát nữa
  he was a poet and a musician too
  anh ấy là một nhà thơ và cũng là một nhạc sĩ
  Quá (chỉ mức cao hơn mức được cho phép, mong muốn hoặc có thể)
  to drive too fast
  lái xe quá nhanh
  It's too cold to go in the sea yet
  Trời quá lạnh chưa thể tắm biển được
  too much
  nhiều quá
  (chỉ sự ngạc nhiên và (thường) là không bằng lòng)
  I had flu last week. And I was on holiday too!
  tôi bị cúm cả tuần trước mà lại vào đúng kỳ nghỉ của tôi nữa chứ!
  Rất
  too bad
  rất xấu, rất tồi
  Quả như thế
  they say he is the best student, and he is too
  người ta nói anh ấy là người học sinh đại học giỏi nhất, và anh ấy quả như thế
  Ngoài ra, hơn thế
  done, too, easily
  đã làm xong và hơn thế lại làm xong dễ dàng
  be too much for somebody
  đòi hỏi ai phải cao hơn người khác (về kỹ năng, sức mạnh..)
  Quá mức có thể tha thứ được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X