• /´trɔpik/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) chí tuyến (vĩ độ 23 độ 27 Bắc hoặc Nam)
  the tropic of Cancer
  hạ chí tuyến
  the tropic of Capricorn
  đồng chí tuyến
  ( the tropics) ( số nhiều) nhiệt đới (vùng nằm giữa hai vĩ tuyến đó, có khí hậu nóng)

  Tính từ

  (thuộc) chí tuyến
  (thuộc) vùng nhiệt đới

  Xem tropical

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chí tuyến
  tropic of Cancer
  chí tuyến bắc
  tropic of Cancer
  chí tuyến Cự giải
  tropic of Capricorn
  chí tuyến Ma kết
  tropic of Capricorn
  chí tuyến nam
  tropic tide
  triều chí tuyến
  nhiệt đới
  tropic proofing test
  thử nghiệm nhiệt đới hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X