• /´pru:fiη/

  Kỹ thuật chung

  kiểm chứng
  No Proofing
  không kiểm chứng

  Kinh tế

  sự không thấm
  sự thí nghiệm do thẩm thấu
  sự thử nghiệm
  final proofing
  sự thử nghiệm lần cuối
  first proofing
  sự thử nghiệm lần đầu
  intermediate proofing
  sự thử nghiệm trung gian
  pan proofing
  sự thử nghiệm theo dạng hình
  short proofing
  sự thử nghiệm sơ bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X