• /´trauəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) cái bay (của thợ nề)
  (nông nghiệp) cái xẻng bứng cây (để bứng cây, đào lỗ..)
  to lay it on with a trowel
  (nghĩa bóng) nịnh nọt một cách lố bịch, nịnh ra mặt

  Ngoại động từ

  (kiến trúc) trát bằng bay

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cái bay (thợ nề)

  Xây dựng

  cái bay (thợ nề)
  bả matít

  Kỹ thuật chung

  cái bay
  làm bằng
  làm nhẵn
  làm phẳng
  gắn matít
  miết mạch
  pointing trowel
  bay miết mạch xây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X