• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chỉ, sự trỏ
  Sự đánh dấu chấm, sự chấm (câu...)
  Sự trét vữa vào kẽ gạch; vữa trát mạch

  Xây dựng

  sự mài nhọn
  sự miết vữa
  sự ngăm
  sự trét vữa vào mạch

  Giải thích EN: The process of completing or finishing off the joints in a masonry structure. Giải thích VN: Quá trình hoàn thiện các điểm nối trong các cấu trúc xây.

  vữa trát

  Giải thích EN: The mortar used as a finishing touch to stone work. Giải thích VN: Vữa được sử dụng để hoàn thiện công việc liên quan đến đá.

  Kỹ thuật chung

  số đọc
  sự chỉ hướng
  earth pointing
  sự chỉ hướng địa tâm
  sự đánh dấu
  sự làm nhọn
  sự miết mạch
  flat pointing
  sự miết mạch bằng bay
  flat-joint pointing
  sự miết mạch bằng tay
  key joint pointing
  sự miết mạch xây lõm
  keyed pointing
  sự miết mạch xây lõm
  recessed pointing
  sự miết mạch xây ấn sâu vào tường (khoảng 6 mm)
  sự ngắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X