• Xây dựng

  vòm xuyên
  vòm kiểu giàn
  vòm thủng

  Kỹ thuật chung

  giàn vòm
  trussed arch with parallel booms
  giàn vòm có biên song song
  vòm giàn
  vòm lưới
  vòm mắt cáo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X