• (đổi hướng từ Trussed)
  /trʌs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bó cỏ khô, rơm
  Cụm (hoa)
  (kiến trúc) vì kèo, giàn (khung đỡ mái nhà, cầu...)
  (y học) băng giữ (dùng cho người bị chứng thoát vị đeo)

  Ngoại động từ

  Buộc, trói chặt, trói gô
  to truss a chicken before roasting
  buộc gà trước khi quay
  to truss hay
  bó cỏ khô
  (kiến trúc) đỡ (mái nhà...) bằng giàn, kèo
  Chụp, vồ, quắp (diều hâu...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (cơ học ) dàn, khung; bó, chùm

  Cơ - Điện tử

  Giàn, vì kèo, thang giằng, bó, cụm

  Xây dựng

  kèo
  vì kéo

  Y học

  nịt giữ thoát vị

  Kỹ thuật chung

  bó buộc
  chùm
  kèo mái
  khung
  framed truss
  giàn khung
  lattice truss
  giàn khung mắt cáo
  roof truss
  khung mái lợp
  truss bridge
  cầu khung
  truss frame
  khung giàn
  khung mái lợp
  khung sườn
  dàn
  liên kết
  joggle truss
  giàn gỗ liên kết mộng
  king-and-queen bolt truss
  giàn liên kết bulông
  nailed roof truss
  giàn mái liên kết bằng đinh
  pin connection truss
  giàn liên kết bằng bu lông
  pin-connected truss
  giàn liên kết bu lông
  pin-connected truss
  giàn liên kết bulông
  tie truss
  giàn neo (nối, liên kết)
  truss bolt
  bê tông liên kết giàn
  truss brace
  giăng liên kết giàn
  gia cố
  giàn giáo
  giàn
  A truss
  giàn chữ A
  a truss
  giàn vòm
  analysis of the truss joints
  phương pháp tách mắt giàn
  arch truss
  giàn cuốn
  arch truss
  giàn bailey
  arch truss
  giàn vòm
  arched truss
  giàn vòm
  arched truss with segmental units
  giàn vòm (gồm nhiều) cấu kiện
  arched truss with sickle-shaped units
  giàn vòm (gồm nhiều) cấu kiện hình liềm
  asymmetric truss
  giàn không đối xứng
  auxiliary truss
  giàn phụ trợ
  Bailey truss
  giàn Bailey
  bailey truss
  giàn hoa ba khớp
  bailey truss
  giàn rỗng ba khớp
  barn truss
  giàn hoa ba khớp
  barn truss
  giàn rỗng ba khớp
  belfast truss
  giàn/kèo belfast (giàn kiểu vòm)
  Belgian truss
  kèo/giàn kiểu Bỉ
  bell truss
  kèo/giàn hình chuông, giàn vòm
  bowstring truss
  giàn biên trên cong
  bowstring truss
  giàn răng lược
  bowstring truss
  giàn vòm có thanh giằng
  braking efforts absorbing truss
  giàn hãm
  braking efforts absorbing truss
  giàn phanh
  bran truss
  giàn biên trên cong
  bran truss
  giàn răng lược
  bran truss
  giàn vòm
  bridge truss
  giàn cầu
  cable truss
  giàn dây căng
  Cambered Fink truss
  Giàn khum kiểu Fink
  cambered truss
  giàn cánh trên cong lên
  cambered truss
  giàn hình cung
  camel-back truss
  giàn cánh trên cong lên
  camel-back truss
  giàn công xon
  camel-back truss
  giàn hằng
  cantilever arch truss
  giàn vòm có mút thừa
  cantilever beam truss
  giàn dầm côngxon
  cantilever truss
  giàn công xôn
  cantilever truss
  giàn côngxon
  cantilever truss
  giàn hẫng
  cantilever truss
  giàn hẵng
  collar beam roof truss
  giàn mái tam giác có thanh kéo
  collar beam truss
  giàn dầm ngang
  composite truss
  giàn hỗn hợp
  composite truss
  giàn tổ hợp
  composite truss (steel-wood or steel-concrete)
  giàn tổ hợp (gỗ-thép hoặc bê tông-thép)
  contentious truss
  giàn liên tục
  continuous truss
  giàn liên tục
  crane truss
  giàn (đỡ) cần trục
  crescent truss
  giàn cong hình liềm
  crescent truss
  giàn hình liềm
  curved chord truss
  giàn biên trên cong
  deck truss
  giàn cầu đi trên
  deep truss
  giàn cao
  diagonal truss rod
  thanh chéo trong giàn
  diamond-shaped lattice truss
  giàn mạng
  double bowstring truss
  giàn hai cánh cong
  double post roof truss
  giàn mái có hai thanh đứng
  double Warren truss
  giàn biên song song
  double-web truss
  giàn hai thành
  English truss
  giàn Anh
  english truss
  giàn tam giác
  erection truss
  giàn giáo
  erection truss
  giàn thi công
  fan truss
  giàn hình quạt
  fink truss
  giàn có thanh giằng
  fink truss
  giàn có thanh rằng
  Fink truss
  giàn kiểu Frink
  flat truss
  giàn phẳng
  flat-chord truss
  giàn có biên song song
  foundation truss
  giàn móng
  framed truss
  giàn khung
  girder truss
  giàn dầm
  girder truss
  giàn kiểu dầm
  girder truss
  giàn rầm
  half-truss
  nửa giàn
  hinged truss
  giàn chốt
  hinged truss
  giàn khớp
  hingeless arch truss
  giàn vòm không khớp
  inclined chord of truss
  biên nghiêng của giàn
  intermediate truss
  giàn trung gian
  intermediate truss joint
  nút trung gian của giàn
  inverted cantilever truss
  giàn hẫng (lật) ngược
  inverted king post truss
  giàn mái (tam giác) lật ngược
  inverted triangular truss
  giàn tam giác lật ngược
  jack truss
  giàn kèo mái hồi
  jack truss
  giàn nhỏ
  joggle truss
  giàn gỗ liên kết mộng
  joint of truss
  nút giàn
  joint of truss
  mắt giàn
  K-truss
  giàn chữ K
  K-truss
  giàn nửa xiên
  K-type truss
  giàn hình chữ K
  king post truss
  giàn kéo trụ chính
  king post truss
  giàn mái đơn giản
  king post truss
  giàn mái tam giác
  king-and-queen bolt truss
  giàn liên kết bulông
  landing-gear diagonal truss
  giàn chéo càng máy bay
  lateral truss
  giàn dọc
  lateral truss
  giàn bên
  lateral truss
  giàn gió
  lateral truss
  giàn gió (cầu)
  lateral truss
  giàn trên phương ngang
  lattice truss
  giàn khung mắt cáo
  lattice truss
  giàn giát
  lattice truss
  giàn hoa
  lattice truss
  giàn mắt cáo
  lenticular truss
  giàn hai biên cong
  lenticular truss
  giàn hai hiên cong
  lenticular truss
  giàn hình cá
  lenticular truss
  giàn vành lược kép
  long-span truss
  giàn có nhịp lớn
  main truss
  giàn chính
  main truss
  giàn chủ
  metal-and-wood truss
  giàn thép gỗ
  middle lane bridge truss
  giàn cầu có đường đi giữa
  multiple-brace truss
  giàn nhiều thanh xiên
  multiple-lattice truss
  giàn nhiều hệ thanh bụng
  multiple-lattice truss
  giàn nhiều mắt
  multispan truss
  giàn nhiều nhịp
  nail glued truss
  giàn vừa dán vừa đóng đinh
  nail roof truss
  giàn mái nhà đóng đinh
  nail truss
  giàn đóng đinh
  nailed roof truss
  giàn mái liên kết bằng đinh
  node of truss
  nút giàn
  node of truss
  mắt giàn
  node of truss
  tiết điểm của giàn
  north-light truss
  giàn mái hình răng cưa
  open web truss
  giàn bụng rỗng
  open-type truss
  giàn rỗng
  parabolic chord truss
  giàn biên có dạng parabon
  parabolic truss
  giàn parabôn
  parallel chord truss
  giàn có các biên song song
  parker truss
  giàn Patcơ
  pentagonal truss
  giàn năm cạnh
  pentagonal truss
  giàn năm góc
  pin connection truss
  giàn liên kết bằng bu lông
  pin-connected truss
  giàn liên kết bu lông
  pin-connected truss
  giàn liên kết bulông
  Polonceau truss
  giàn Polonceau (giàn hai dốc có cánh dưới vồng)
  reinforced concrete truss
  giàn bê tông cốt thép
  ridge truss
  giàn hai mái dốc
  ridge truss joint
  tiết điểm xà nóc của giàn
  rigid truss
  giàn cứng (không biến dạng hình học)
  rigid truss
  giàn cứng (không có biến dạng)
  rise of a truss
  chiều cao giàn
  riveted truss
  giàn tán đinh
  roof truss
  giàn mái
  roof truss
  giàn mái nhà
  roof truss
  giàn rỗng
  saw-tooth truss
  giàn (hình) răng cưa
  sawtooth truss
  giàn mái hình răng cưa
  scissors truss
  giàn kèo cái kéo
  secondary truss
  giàn đỡ kèo
  secondary truss
  giàn gác
  secondary truss
  giàn chia nhỏ
  secondary truss
  giàn phụ
  segmental truss
  giàn biên trên cong
  segmental truss
  giàn hình (đáy) quạt
  segmental truss
  giàn hình cung
  segmental truss
  giàn vành lược
  semicrescent truss
  giàn nửa cong
  semicrescent truss
  giàn nửa liềm
  simple truss
  giàn đơn giản
  simple truss
  giàn một mái dốc
  simple truss
  giàn rầm (không có lực xô ngang)
  single-span truss
  giàn một nhịp
  solid web truss
  giàn hai dốc (có) cánh dưới vồng
  solid web truss
  giàn polonceau
  space truss
  giàn không gian
  spatial truss
  giàn không gian
  stairbuilder's truss
  giàn giáo
  statically determinate truss
  giàn tĩnh điện
  statically determinate truss
  giàn tĩnh định
  statically indeterminate truss
  giàn siêu tĩnh
  steel truss
  giàn thép
  steel truss bridge
  cầu giàn thép
  stiff-jointed truss
  giàn có mắt cứng
  stiffening truss
  giàn tăng cứng
  strutted truss
  giàn chống tổ hợp
  strutted truss
  giàn có thanh chống xiên
  strutted truss with diagonals
  giàn chống xiên
  subdiagonal-lattice truss
  giàn vierenđel
  subdivided Warren truss
  giàn phân nhỏ oaran
  supporting flanger of truss
  bích tỳ của giàn
  supporting truss
  giàn đỡ
  supporting truss
  giàn nâng
  supporting truss post
  thanh chống đứng của giàn
  suspended girder truss
  giàn ngang treo
  suspended strutted truss
  giàn treo có thanh chống xiên
  suspended truss
  giàn treo
  suspended truss with strengthened girder
  giàn treo có dầm tăng cường
  symmetrical truss
  giàn đối xứng
  three-chord truss
  giàn ba (thanh) cánh
  three-dimensional truss
  giàn ba chiều
  three-dimensional truss
  giàn không gian
  three-hinged arch truss
  giàn vòm ba khớp
  three-hinged truss
  giàn ba khớp
  tie truss
  giàn neo (nối, liên kết)
  timber truss
  giàn gỗ
  timber truss
  giàn gỗ tấm
  trapezoid truss
  giàn hình thang
  trapezoidal truss
  giàn hình thang
  triangular lattice truss
  giàn có thanh bụng (hình) tam giác
  triangular Prat truss
  giàn tam giác Prat
  triangular truss
  giàn hình tam giác
  triangular truss
  giàn mạng tam giác
  trihedral truss
  giàn ba cạnh
  trihedral truss
  giàn tam giác
  truss (ed) arch
  vòm giàn
  truss analysis
  sự phân tích giàn
  truss arch
  vòm giàn kết hợp
  truss bay
  panen giàn
  truss bearing plate
  tầm gối (kèo, giàn)
  truss bolt
  bê tông liên kết giàn
  truss brace
  giăng liên kết giàn
  truss brace
  thanh xiên của giàn
  truss bridge
  cầu giàn
  truss bridge
  cầu giàn mắt cáo
  truss buttress dam
  đập trụ chống giàn tam giác
  truss camber
  độ vòng lên của giàn
  truss chord
  biên giàn
  truss chord
  cánh giàn
  truss frame
  khung giàn
  truss joint
  nút giàn
  truss joint
  mắt giàn
  truss joint
  tiết điểm của giàn
  truss lattice
  mắt cáo của giàn
  truss member
  thanh giàn
  truss node of support
  nút tựa của giàn
  truss of rigidity
  giàn cứng (không biến hình)
  truss post
  thanh chống của giàn
  truss post
  thanh đứng giữa của giàn
  truss rod
  thanh giàn
  truss spacing
  khoảng cách các giàn
  truss spacing
  khoảng cách cách các giàn
  truss spacing
  khoảng cách giữa giàn
  truss span
  nhịp giàn
  truss structure
  kết cấu giàn
  truss subties
  giàn chữ A
  truss system
  hệ giàn
  truss web
  bụng giàn
  truss with curvilinear chords
  giàn cánh biên song
  truss with curvilinear chords
  giàn cánh cung
  truss with diagonal
  giàn chống
  truss with flexible arch
  giàn có vòm mảnh
  truss with flexible lattice
  giàn có thanh bụng mảnh
  truss with non-parallel chord
  giàn cánh biên không song song
  truss with non-parallel chord
  giàn cánh lệch
  truss with parallel chords
  giàn cánh biên song song
  truss with parallel chords
  giàn có biên song song
  truss with parallel chords
  giàn có thành treo phụ
  truss with parallel chords
  giàn biên song song
  truss with rigid joint
  giàn có nút cứng
  truss with subties
  giàn chữ K
  truss with subties
  giàn có thành treo phụ
  truss with X-braces
  giàn hoa thị
  truss with X-braces
  giàn thanh chữ thập
  truss work
  kết cấu giàn
  truss-stiffened truss
  có giàn cứng
  tubular truss
  giàn thép ống
  tunnel truss
  giàn đường ngầm
  tunnel truss
  giàn ngầm
  two-dimensional truss
  giàn 2 chiều
  two-dimensional truss
  giàn phẳng
  two-hinged arch truss
  giàn vòm hai khớp
  uncontinuous truss
  giàn đơn giản
  uncontinuous truss
  giàn không liên tục
  uncontinuous truss
  giàn rời
  vierendeel truss
  giàn có thanh bụng vuông góc (không thanh chéo)
  Vierendeel truss
  giàn Vierenđen (không có thanh xiên)
  Warren truss
  giàn kèo Warren
  Warren truss
  giàn Warren
  welded truss
  giàn hàn
  welded truss
  giàn thép hàn
  wind truss
  giàn (chống) gió
  wind truss
  giàn gió
  windward truss
  giàn phía đón gió
  wood truss
  giàn bằng gỗ
  wooden truss
  giàn bằng gỗ
  workshop truss
  giàn mái răng cưa
  giàn khung

  Giải thích EN: A planar structural component composed of a combination of chords and web members in a triangular arrangement that forms a rigid framework; often used to support a roof or bridge.

  Giải thích VN: Một thành phần cấu trúc phẳng gòm sự kết hợp các dây và các thành phần trụ trong cách bố trí hình tam giác tạo nên một khung chắc chắn; thường được dùng để chống đỡ một mái nhà hay một cầu.

  lattice truss
  giàn khung mắt cáo
  giàn mái nhà
  nail roof truss
  giàn mái nhà đóng đinh
  giàn mắt cáo
  truss bridge
  cầu giàn mắt cáo
  giàn rỗng
  bailey truss
  giàn rỗng ba khớp
  barn truss
  giàn rỗng ba khớp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X