• /trʌ´sti:ʃip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cương vị của người được ủy thác trông nom
  Sự ủy trị (trách nhiệm về việc quản trị một vùng lãnh thổ do Tổ chức Liên hiệp quốc công nhận cho một nước)
  Nhiệm vụ người được uỷ thác; chức phận người được uỷ thác
  Chức vụ quản trị; trách nhiệm của người quản trị
  Trusteeship council
  hội đồng uỷ trị ( Liên hiệp quốc)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chức trách của người được ủy thác quản lý
  địa vị của người được ủy thác quản lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X