• /kaunsl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hội đồng
  city council
  hội đồng thành phố
  the council of ministers
  hội đồng bộ trưởng
  council estate
  khu cư xá thành phố
  council house
  nhà trong cư xá thành phố

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hội đồng
  council of people
  hội đồng nhân dân
  council of state
  hội đồng nhà nước
  municipal council
  hội đồng thành phố

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hội đồng
  audit council
  hội đồng kiểm toán
  Business Education Council
  Hội đồng Giáo dục Doanh nghiệp (Anh)
  Council for Mutual Economic Aid
  hội đồng tương trợ kinh tế
  Council for Mutual Economic Assistance
  Hội đồng Tương trợ Kinh tế
  Council of Arab Economic Unity
  Hội đồng Liên hợp Kinh tế Ả Rập
  Council of Economic Advisers
  hội đồng cố vấn kinh tế
  Council of Hotel and Restaurant Trainers
  hội đồng những nhà huấn luyện về khách sạn và nhà hàng
  council tax
  thuế của hội đồng
  Economic and Social Council
  hội đồng kinh tế và xã hội
  Economic and Social Council
  Hội đồng Kinh tế và xã hội (Liên Hiệp Quốc)
  economic council
  hội đồng kinh tế
  Economic development Council
  Hội đồng Phát triển Kinh tế (Quốc gia)
  Financial Reporting Council
  hội đồng báo cáo tài chính
  municipal council
  hội đồng thành phố
  National Council of Travel Attractions
  hội đồng quốc gia các tụ điểm du lịch
  National Timesharing Council
  hội đồng quốc gia về chia phiên
  Sino-British Trade Council
  Hội đồng Mậu dịch Trung-Anh
  staff council
  hội đồng công nhân viên chức
  Tourism Policy Council
  hội đồng chính sách du lịch
  town council
  hội đồng thành phố
  town council
  ủy viên hội đồng thành phố
  trade relations council
  Hội đồng quan hệ Mậu dịch
  trade union council
  hội đồng công đoàn, nghiệp đoàn
  Training and Enterprise Council
  hội đồng đào tạo và phát triển doanh nghiệp
  U.S.A Promotion Council
  Hội đồng cổ động Mỹ
  works council
  hội đồng (lao tư) công xưởng
  works council
  hội đồng quản trị nhà máy
  hội nghị

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X