• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Viết tắt
  Chống uống rượu ( teetotal)
  Người chống uống rượu ( teetotaler)
  Cúp Người du lịch ( TouristỵTrophy)
  the TT motorcycle races on the Isle of Man
  những cuộc đua mô tô giành Cúp Người du lịch ở trên đảo Man
  Đã được thử tubeculin (về sữa) ( tuberculin-tested)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X