• (đổi hướng từ Tungvip)
  /¸rekri´eiʃənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự giải trí, (thuộc) sự tiêu khiển; có tính chất giải trí, có tính chất tiêu khiển
  Làm giải trí, làm tiêu khiển
  to take part in recreational activities
  tham gia vào các hoạt động giải trí
  recreational facilities
  các phương tiện giải trí (bể bơi, sân thể thao..)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X