• /tə:tl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cu gáy (như) turtle-dove
  (động vật học) rùa (bò sát lớn sống ở biển có chân chèo và một mai to)
  Thịt rùa
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) một trong nhiều loài bò sát có mai to như rùa cạn, rùa nước ngọt..
  to turn turtle
  (thông tục) lập úp; úp sấp (tàu, thuyền)

  Nội động từ

  Câu rùa, bắt rùa

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  rùa

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X