• /´snæpə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cá chỉ vàng
  Cá hanh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  gàu thu nhặt mẫu vật (dưới biển)

  Giải thích EN: A bucket used to collect deep-sea samples, snapping shut to prevent loss of the samples as the bucket moves to the surface. Giải thích VN: Gàu được dùng để thu các mẫu vật nắm sâu dưới lòng biển, nắp sập để tránh mất mát các mẫu vật khi gàu di chuyển trên bề mặt.

  Kinh tế

  cá hanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X