• /twi:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng chiêm chiếp (chim)

  Nội động từ

  Kêu chiêm chiếp (chim)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  chirp , chirrup , peep , twitter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X