• /pi:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nhìn hé (qua khe cửa...)
  Cái nhìn trộm
  Sự lọt qua, sự ló ra, sự hé lộ ra
  Tiếng kêu chít chít, tiếng kêu chiêm chiếp (chuột, chim...)
  Sự bắt chước tiếng còi ô tô (như) peep peep
  Âm thanh của ai tạo ra (nhất là lời nói)
  peep of day
  rạng đông

  Nội động từ

  Kêu chít chít, kêu chiêm chiếp (chuột, chim...)
  ( + at, into...) hé nhìn (qua khe cửa...)
  ( + at) nhìn trộm, liếc trộm
  Lọt qua, ló ra (ánh sáng)
  Ló, nhú; hé nở (hoa)
  (nghĩa bóng) vô tình hé lộ ra (đức tính...)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  lỗ nhỏ ở cửa (để quan sát bên ngoài)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  lỗ kiểm tra
  cleaning peep hole
  lỗ kiểm tra làm sạch
  lỗ quan sát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  glance , peek

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X