• /tʃə:p/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng kêu chiêm chiếp; tiếng hót líu lo (chim); tiếng kêu, tiếng rúc (sâu bọ); tiếng nói líu lo (trẻ con)
  Tiếng nói nhỏ nhẻ, tiếng nói thỏ thẻ

  Động từ

  Kêu chiêm chiếp; hót líu lo (chim); kêu, rúc (sâu bọ); nói líu lo (trẻ con)
  Nói nhỏ nhẻ, nói thỏ thẻ
  ( + up) vui vẻ lên; làm cho vui vẻ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X