• (đổi hướng từ Typewriters)
  /'taip raitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy chữ
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) người đánh máy

  Toán & tin

  máy đánh chữ
  automatic typewriter
  máy đánh chữ tự động
  electric typewriter
  máy đánh chữ điện
  electronic typewriter
  máy đánh chữ điện tử
  manual typewriter
  máy đánh chữ thủ công
  office typewriter
  máy đánh chữ văn phòng
  portable typewriter
  máy đánh chữ xách tay
  typewriter key
  phím máy đánh chữ

  Kỹ thuật chung

  máy chữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X