• /´mænjuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tay; làm bằng tay
  manual labour
  lao động chân tay
  manual workers
  những người lao động chân tay
  manual exercise
  (quân sự) sự tập sử dụng súng
  (thuộc) sổ tay; (thuộc) sách học

  Danh từ

  Sổ tay, sách học
  Phím đàn ( pianô...)
  (quân sự) sự tập sử dụng súng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tay

  Toán & tin

  sách hướng dẫn

  Kỹ thuật chung

  bằng tay

  Giải thích EN: Specifically, performed or operated by hand rather than by machine. (FromLatin manualis, derived from manus, the hand.).

  Giải thích VN: Được tiến hành hay thực hiện bằng tay chứ không phải bằng máy (Từ một từ Latinh, xuất phát từ manus, cánh tay).

  correct manual lifting techniques
  kỹ thuật nâng hiệu chỉnh bằng tay
  guided manual cutter
  sự cắt (bằng) tay theo dưỡng
  manual adjuster
  bộ điều chỉnh bằng tay
  manual adjuster
  điều chỉnh bằng tay
  manual adjustment
  điều chỉnh bằng tay
  manual adjustment
  sự điều chỉnh bằng tay
  manual batcher
  máy phối liệu bằng tay
  manual computation
  sự tính bằng tay
  manual concrete mixing platform
  sàn trộn bêtông bằng tay
  manual control
  điều chỉnh bằng tay
  manual control
  điều khiển bằng tay
  manual control
  sự điều khiển bằng tay
  manual control
  sự điều chỉnh bằng tay
  manual control switch
  công tắc điều khiển bằng tay
  manual control system
  hệ điều khiển bằng tay
  manual controller
  bộ điều khiển (bằng) tay
  manual controller
  bộ kiểm soát bằng tay
  manual crane
  máy trục kiểu bằng tay
  manual cutting
  sự cắt bằng tay
  manual cutting
  sự đào bằng tay
  manual damper
  van điều khiển bằng tay
  Manual Dial
  quay bằng tay
  manual drive
  điều khiển bằng tay
  manual drive unit
  bộ truyền động bằng tay
  manual gauge
  thước đo bằng tay
  manual handling
  sự xử lý bằng tay
  manual input
  sự nhập bằng tay
  manual keying speed
  tốc độ thao tác bằng tay
  manual leak detector
  bộ dò ga bằng tay
  manual leak detector
  bộ dò gas bằng tay
  manual loading in bulk
  sự xếp tải bằng tay
  manual lubrication
  sự bôi trơn bằng tay
  manual operated throttle valve
  van tiết lưu vận hành bằng tay
  manual operation
  sự khai thác bằng tay
  manual operation
  thao tác bằng tay
  manual override
  sự khắc phục bằng tay
  manual panel cutter
  thiết bị cắt khung bằng tay
  manual punched card
  phiếu đục lỗ bằng tay
  manual recalculation
  tính lại bằng tay
  manual regulation
  sự điều chỉnh bằng tay
  manual reset
  sự đặt lại bằng tay
  manual setting
  sự điều chỉnh bằng tay
  manual sorting
  sự lựa chọn bằng tay
  manual switching system
  hệ thống chuyển mạch bằng tay
  manual tracking
  sự dò dấu bằng tay
  manual transmission
  cấu truyền động bằng tay
  manual typesetting
  sự sắp bằng tay
  manual welding
  sự hàn bằng tay
  manual work
  công việc bằng tay
  manual work
  việc làm bằng tay
  manual working
  sự vận hành bằng tay
  manual-placing of concrete
  sự đổ bê tông bằng tay
  mi (manualintervention)
  sự can thiệp bằng tay
  private manual branch exchange
  bộ chuyển mạch từ bằng tay
  cẩm nang
  program maintenance manual
  cẩm nang bảo dưỡng chương trình
  user manual
  cẩm nang người dùng
  users' manual
  cẩm nang người dùng
  nhân công
  manual central office
  tổng đài nhân công
  manual function
  chức năng nhân công
  manual operation
  thao tác nhân công
  manual switchboard
  tổng đài nhân công
  manual testing
  sự kiểm tra nhân công
  Manual-Changeover Signal (MCO)
  tín hiệu báo chuyển sang nhân công
  Manual-Changeover-Acknowledgement (MCA)
  báo nhận chuyển đổi bằng nhân công
  làm bằng tay
  manual work
  việc làm bằng tay
  sổ tay
  sách chỉ dẫn
  technical manual
  sách chỉ dẫn kỹ thuật
  sách hướng dẫn
  customer manual
  sách hướng dẫn khách hàng
  maintenance manual
  sách hướng dẫn bảo dưỡng
  operational manual
  sách hướng dẫn vận hành
  operations manual
  sách hướng dẫn vận hành
  user manual
  sách hướng dẫn sử dụng
  users' manual
  sách hướng dẫn sử dụng
  sách tra cứu

  Kinh tế

  cẩm nang
  accounting manual
  cẩm nang kế toán
  cost manual
  cẩm nang phí tổn
  manual of cost control
  cẩm nang quản lý phí tổn
  policy manual
  cẩm nang bảo hiểm
  procedure manual
  cẩm nang trình tự thao tác
  sách chỉ nam
  sách giáo khoa
  sách hướng dẫn
  budget manual
  sách hướng dẫn về ngân sách
  cost manual
  sách hướng dẫn về phí tổn sản xuất
  sales manual
  sách hướng dẫn bán hàng
  sổ sách
  sổ tay
  sổ tay hướng dẫn
  manual of operating instructions
  sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ
  manual operating instruction
  sổ tay hướng dẫn nghĩa vụ
  thủ công
  thực tế chiếm hữu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  automated , automatic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X