• /´ʌltrə¸hai/

  Kỹ thuật chung

  siêu cao
  UHT (ultrahightemperature
  nhiệt độ siêu cao
  ultrahigh frequency
  siêu cao tần
  ultrahigh frequency wave
  sóng siêu cao tần
  ultrahigh frequency wave
  sóng tần số siêu cao
  ultrahigh speed traffic
  giao thông tốc độ siêu cao
  ultrahigh temperature (UHT)
  nhiệt độ siêu cao
  ultrahigh vacuum
  chân không siêu cao
  ultrahigh voltage
  siêu cao áp
  ultrahigh-speed
  tốc độ siêu cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X