• /¸ʌltrə´vaiəlit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) cực tím, tử ngoại (về bức xạ)
  ultraviolet rays
  những tia tử ngoại
  (thuộc) sự phát quang; sử dụng sự phát quang (của tia cực tím)
  an ultraviolet lamp
  đèn tử ngoại

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Tia cực tím, tia tử ngoại

  Kỹ thuật chung

  bức xạ tử ngoại
  extreme ultraviolet radiation
  bức xạ tử ngoại chân không
  extreme ultraviolet radiation
  bức xạ tử ngoại cực xa
  far-ultraviolet radiation
  bức xạ tử ngoại xa
  near ultraviolet
  bức xạ tử ngoại gần
  near-ultraviolet radiation
  bức xạ tử ngoại gần
  ultraviolet radiation
  sự bức xạ tử ngoại
  vacuum ultraviolet
  bức xạ tử ngoại xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X