• (đổi hướng từ Rays)
  /rei/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) cá đuối

  Danh từ

  Tia ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the rays of the sun
  tia nắng
  refelected ray
  tia phản xạ;
  X ray
  tia X
  ray of hope
  (nghĩa bóng) tia hy vọng
  (nghĩa bóng) tia hy vọng
  (toán học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) bán kính
  (thực vật học) hoa phía ngoài của cụm hoa đầu
  (động vật học) cánh sao (của con sao biển); tai cây (cá)

  Ngoại động từ

  (thơ ca) toả, rọi (ánh sáng)

  Nội động từ

  ( + off, out, forth) chiếu, toả ra (ánh sáng...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Tia, chùm tia, (v) phát xạ, chiếu xạ, chiếu tia

  Cơ khí & công trình

  mạch nước rỉ

  Toán & tin

  tia; nửa đường thẳng
  anode ray
  (vật lý ) tia dương cực
  cathode ray
  (vật lý ) tia âm cực
  central ray
  tia trung tâm
  cosmic ray
  tia vũ trụ
  flex ray
  tia uốn

  Xây dựng

  phát tia

  Kỹ thuật chung

  cạnh ngắm đa giác
  tia
  tia sáng

  Kinh tế

  cá đuối
  tia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X