• /læmp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đèn
  electric lamp
  đèn điện
  oil lamp
  đèn dầu
  table lamp
  đèn để bàn
  Mặt trời, mặt trăng, sao
  lamp of Phoebus
  (thơ ca) mặt trời
  lamp of heaven
  (thơ ca) mặt trăng
  Nguồn ánh sáng (tinh thần...), nguồn hy vọng
  to pass (band) on the lamp
  góp phần vào bước tiến (của khoa học, của một sự nghiệp...)
  to smell of the lamp
  tỏ ra công phu; phải thức đêm thức hôm để làm
  Nặng nề, không thanh thoát; cầu kỳ (văn)

  Động từ

  Chiếu sáng, rọi sáng
  Treo đèn, chăng đèn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhìn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đèn
  finish lamp
  (máy tính ) đèn kết thúc quá trình tính
  gas-discharge lamp
  (vật lý ) đèn phóng điện qua khí
  glow lamp
  đèn nóng sáng
  pilot lamp
  (máy tính ) đèn hiệu, đèn kiểm tra


  Điện lạnh

  đèn (điện)
  resistance lamp
  đèn điện trở

  Kỹ thuật chung

  bóng đèn
  gas discharge lamp
  bóng đèn sáng nhờ sáng khí
  gas filled lamp
  bóng đèn neon
  gaseous discharge headlight or lamp
  đèn dầu hoặc bóng đèn khí
  lamp glass
  thủy tinh bóng đèn
  lamp socket
  lỗ cắm bóng đèn
  linear (source) lamp
  bóng đèn trang trí
  socket lamp or holder
  lỗ cắm bóng đèn
  cái đèn
  đèn

  Giải thích VN: Bộ phận vật phát sáng nhân tạo.

  đèn báo
  đèn điện
  electroluminescent lamp
  đèn điện phát quang
  lamp holder
  đui đèn điện
  resistance lamp
  đèn điện trở
  đèn nóng sáng
  Nernst lamp
  đèn nóng sáng Nernst
  đèn tín hiệu
  flashing indicator lamp
  đèn tín hiệu nhấp nháy
  lamp test switch
  công tắc thử đèn (tín hiệu)
  oil signal lamp
  đèn tín hiệu dầu hỏa
  shunter lamp
  đèn tín hiệu dồn
  signal lamp system
  hệ thống đèn tín hiệu
  steadily glowing indicator lamp
  đèn tín hiệu sáng ổn định
  nguồn sáng

  Giải thích EN: Any appliance that yields light or heat, such as an electric lamp..

  Giải thích VN: Các vật dụng có thể phát sinh ánh sáng hoặc nhiệt, ví dụ như một bóng đèn điện.

  ống

  Kinh tế

  chiếu sáng
  meat-ageing lamp
  đèn chiếu sáng cho thịt chín tới
  rọi sáng

  Địa chất

  đèn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X