• /´ʌmbə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phẩm nâu đen (chất nhuộm tự nhiên giống (như) đất son (như) ng sẫm hơn và nâu hơn)
  Đất màu nâu đen dùng làm thuốc màu
  Màu nâu đen, màu nâu vàng
  Bóng tối

  Tính từ

  Có màu nâu đen, có màu nâu vàng
  Nâu vàng nhạt, hung hung đỏ

  Ngoại động từ

  Tô màu nâu đen, tô màu nâu vàng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  than non nâu

  Xây dựng

  thuốc nhuộm màu tối
  thuốc nhuộm umbra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X