• /¸ʌm´bilikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (giải phẫu) (thuộc) rốn; gần rốn, có liên quan đến rốn
  umbilical cord
  dây rốn
  (thông tục) bên mẹ, bên ngoại
  umbilical relationship
  quan hệ bên mẹ, quan hệ bên ngoại
  (nghĩa bóng) ở giữa, ở vị trí trung tâm
  umbilical point
  điểm trung tâm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) điểm rốn, đường rốn
  totally umbilical
  điểm rốn toàn phần

  Y học

  thuộc rốn

  Kỹ thuật chung

  điểm rốn
  totally umbilical
  điểm rốn toàn phần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X