• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chưa thực hiện
  Unapplied revenue
  doanh thu chưa thực hiện ( xây dựng )
  Không được áp dụng; không được thi hành
  ( + for) chưa có ai làm đơn xin
  post still unapplied for
  chỗ làm còn chưa ai đưa đơn xin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X