• /ˈrɛvənˌyu , ˈrɛvəˌnu/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thu nhập (nhất là tổng số thu nhập hàng năm của Nha nước từ thuế)
  ( (thường) số nhiều) lợi tức, hoa lợi (của cá nhân)
  ( số nhiều) tổng thu nhập
  Ngân khố quốc gia; sở thu thuế
  ( định ngữ) (thuộc) hải quan
  revenue cutter
  tàu hải quan (ở bờ biển chuyên bắt hàng lậu)
  revenue officer
  nhân viên hải quan chuyên bắt hàng lậu

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) thu nhập hàng năm (của nhà nước); điều khoản thu nhập; sự thu thuế

  Kỹ thuật chung

  doanh thu
  marginal revenue
  doanh thu trên lề
  sales revenue
  doanh thu buôn bán
  total revenue
  tổng doanh thu
  thu nhập
  gross revenue
  tổng thu nhập

  Kinh tế

  cục thuế ngân khố quốc gia
  cục thuế
  board of inland revenue
  cục thuế nội địa
  board of inland Revenue
  Cục thuế Quốc hội
  Commissioners of Inland Revenue
  ủy viên cục thuế nội địa
  Inland Revenue
  cục thuế nội địa
  Internal Revenue Service
  cục thuế nội địa Hoa Kỳ
  hoa lợi
  phòng thuế
  revenue office
  phòng thuế vụ
  sở thuế
  board of inland revenue
  sở thuế Anh
  Inland Revenue
  sở thuế vụ
  inland Revenue (Boardof Inland Revenue)
  sở thuế Anh
  revenue agent
  nhân viên thuế vụ, sở thuế
  revenue authorities (the...)
  sở thuế vụ
  revenue department
  sở thuế vụ
  sở thuế của chính phủ Anh
  thu nhập
  additional revenue
  thu nhập phụ
  administrative revenue
  thu nhập hành chánh
  allocation of cost to revenue
  sự phân chia thu nhập trừ phí tổn
  allocation of revenue
  sự phân phối thu nhập
  annual revenue
  thu nhập hàng năm
  anticipated revenue
  thu nhập dự kiến
  auxiliary revenue
  thu nhập bằng nghề phụ
  auxiliary revenue
  thu nhập phụ
  budget for annual revenue
  dự toán thu nhập hàng năm
  capital revenue
  thu nhập vốn
  cash revenue
  thu nhập tiền mặt
  casual revenue
  thu nhập không thường xuyên
  clearing revenue
  thu nhập thanh toán bù trừ
  contract revenue
  thu nhập hợp đồng
  cost-revenue analysis
  phân tích phí tổn-thu nhập
  current annual revenue
  thu nhập trong năm này (năm hiện tại)
  deficit in revenue
  thu nhập thâm hụt hàng năm
  departmental revenue
  thu nhập của từng bộ phận
  depreciation of revenue
  sự giảm giá thu nhập doanh nghiệp
  derivative revenue
  thu nhập phái sinh
  domanial revenue
  thu nhập từ đất đai tài sản
  earmarked revenue
  thu nhập thuế dành riêng (cho việc gì)
  earned revenue
  thu nhập kiếm được
  estate revenue
  thu nhập (từ) di sản
  estimate of revenue
  dự toán thu nhập hàng năm
  estimate revenue
  thu nhập doanh nghiệp dự tính
  extraordinary revenue
  thu nhập đặc biệt
  general revenue
  thu nhập thông thường
  government revenue
  thu nhập công
  hospital revenue bond
  trái phiếu dựa vào thu nhập của bệnh viện
  incidental revenue
  thu nhập linh tinh
  incidental revenue
  thu nhập phụ
  incidental revenue
  thu nhập tình cờ
  incremental revenue
  thu nhập biên tế
  incremental revenue
  thu nhập tăng thêm
  industrial revenue bond
  trái khoán thu nhập công nghiệp
  inland revenue
  thu nhập thuế trong nước
  internal revenue
  thu nhập thuế trong nước
  land revenue
  thu nhập từ đất đai
  marginal revenue
  thu nhập biên
  marginal revenue
  thu nhập biên tế
  marginal revenue product
  sản phẩm thu nhập biên tế
  monopoly net revenue
  thu nhập tịnh độc quyền
  monopoly revenue
  thu nhập độc quyền
  municipal revenue bond
  trái phiếu thu nhập đô thị
  net revenue
  thu nhập doanh nghiệp tịnh
  non-operating operating revenue
  thu nhập phi doanh nghiệp
  non-operating revenue
  thu nhập phi doanh nghiệp
  non-revenue receipts
  thu nhập ngoài thuế
  Office of Revenue Sharing
  Văn Phòng phân phối thu nhập hàng năm (của Bộ Tài chính)
  production method of revenue recognition
  phương pháp sản lượng xác nhận thu nhập
  public revenue
  thu nhập nhà nước
  public revenue
  thu nhập quốc khố
  public revenue
  thu nhập thuế
  real rate off revenue
  tỷ lệ thu nhập thực tế
  realized revenue
  thu nhập bán tài sản
  realized revenue
  thu nhập thực có
  recurrent revenue
  thu nhập thường xuyên
  revenue account
  tài khoản thu nhập hàng năm (doanh nghiệp)
  revenue account
  tài sản thu nhập hàng năm (doanh nghiệp)
  revenue allotment
  sự phân cấp thu nhập
  revenue anticipation note
  trái phiếu trước thu nhập
  revenue bond
  trái phiếu (dựa vào) thu nhập
  revenue curve
  đường cong, khúc tuyến thu nhập
  revenue effect (ofa tariff)
  hiệu quả, ảnh hưởng (thu nhập)
  revenue expenditure
  chi phí kinh doanh, hoạt động, chi tiêu thu nhập
  revenue expenditure
  chi tiêu (dùng) thu nhập
  revenue expenditure
  chi tiêu thu nhập
  revenue expressed in percent
  thu nhập tính theo phần trăm
  revenue from taxes
  thu nhập (từ) thuế
  revenue function
  hàm thu nhập
  revenue in kind
  thu nhập bằng hiện vật
  revenue ledger
  sổ cái thu nhập hàng năm (kế toán tài chánh)
  revenue ledger
  sổ cái thu nhập hàng năm (kế toán tài chính)
  revenue maximization
  sự tối đa hóa thu nhập
  revenue neutral
  trung hòa thu nhập
  revenue of public domain
  thu nhập công sản
  revenue receipts
  thu nhập thuế
  revenue recognition
  công nhận thu nhập
  revenue recognition
  công nhận thu nhập, sự xác định thu nhập
  revenue recognition
  sự xác định thu nhập
  revenue reserve
  dự trữ thu nhập
  revenue sharing
  chi phần thu nhập
  revenue sharing
  chia phần thu nhập
  revenue sharing
  phân chia thu nhập
  revenue shortfall
  thu nhập không đủ (của nhà nước hàng năm)
  revenue source
  nguồn thu nhập
  revenue tariff
  thuế quan thu nhập
  revenue tariff
  thuế thu nhập
  revenue tax
  thuế thu nhập
  revenue tax
  thuế thu nhập hàng năm
  revenue transactions
  các giao dịch về thu nhập
  sales revenue
  thu nhập bán hàng
  source of revenue
  nguồn thu nhập
  special revenue fund
  quỹ thu nhập đặc biệt
  subsidiary revenue ledger
  sổ cái chi tiết thu nhập phụ hàng năm
  summary of transportation revenue
  bảng tổng hợp thu nhập vận tải
  sundry revenue
  thu nhập thuế các loại
  tax on land revenue
  thuế thu nhập đất đai
  tax revenue
  thu nhập thuế
  toll revenue bond
  trái phiếu thu nhập lệ phí
  total revenue curve
  đường cong tổng thu nhập
  unassigned revenue
  thu nhập chưa chia, chưa phân phối
  utility revenue bond
  trái phiếu dựa vào thu nhập dịch vụ công cộng
  thu nhập tài chánh
  thu nhập thuế
  earmarked revenue
  thu nhập thuế dành riêng (cho việc gì)
  inland revenue
  thu nhập thuế trong nước
  internal revenue
  thu nhập thuế trong nước
  sundry revenue
  thu nhập thuế các loại
  tiền thu thuế

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  debt , payment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X